Algemene voorwaarden

Op hele de website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar de operator van de Lifenova-website. Deze website stelt alle beschikbare informatie, tools en services ter beschikking aan u, onze gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets te kopen in onze winkel, meldt u zich aan voor onze "service" en accepteert u de volgende voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden", "voorwaarden"), inclusief aanvullende voorwaarden en richtlijnen op onze website waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of inhoudsleveranciers zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website betreedt of gebruikt. Door de website te openen of op enige wijze te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toestemming om de website te openen of enige van de services te gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de voorwaarden. U kunt te allen tijde de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc., die ons een e-commerceplatform biedt waarmee we onze producten en services aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - REGELS VOOR ONLINE PLATFORMS

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheidsleeftijd hebt bereikt in de staat of provincie waar u woont, of dat u de meerderjarigheidsleeftijd hebt bereikt in het district of de gemeente waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen onder uw toezicht gebruik te laten maken van deze website. U mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden of in strijd met de wetten die van toepassing zijn in uw land (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) bij het gebruik van de service. U mag geen wormen, virussen of andere schadelijke code verzenden. Het overtreden van een van deze voorwaarden kan resulteren in de beรซindiging van uw services.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Als onderdeel van de bemiddelingsservice bestelt de bemiddelaar namens de klant en voor rekening van de klant goederen bij de verkoper, binnen de grenzen van de volmacht die hij heeft gekregen, en draagt de kosten voor de levering van de goederen aan de klant (inclusief invoerrechten en btw). De bemiddelingsservice wordt geleverd op basis van speciale overeenkomsten tussen de partijen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij de bemiddelaar volmacht verleent om de goederen namens de klant en voor rekening van de klant te bestellen, en om de prijs en verzendkosten van de goederen te betalen naar het adres van de klant. De bemiddelaar is alleen gerechtigd om binnen de toegewezen autorisatie te handelen.

ARTIKEL 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, ongeacht de reden. U bevestigt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en kan omvatten:

(a) Overdracht over verschillende netwerken;

(b) Aanpassingen om te voldoen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst, de toegang tot de dienst of enig contact op de website waar de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiรซren, verkopen of doorverkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen om het gebruik te vergemakkelijken en beperken of beรฏnvloeden deze voorwaarden op geen enkele manier.

ARTIKEL 4 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALISERING VAN DE INFORMATIE

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet correct, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en mag niet als enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van de oorspronkelijke, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen risico bij het vertrouwen op de inhoud van deze website. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen verstrekt voor informatieve doeleinden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken.

ARTIKEL 5 - PRIJZENWIJZIGINGEN OP DE WEBSITE

Productprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de dienst (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beรซindiging van de dienst aan u of een derde partij.

ARTIKEL 6 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Alle inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden getoond, zo nauwkeurig mogelijk zijn. We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op uw computerscherm worden weergegeven, correct zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit per geval beoordelen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de verkoop van een product te beรซindigen. Alle aanbiedingen van producten of diensten op deze website zijn ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten op de website zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 7 - JUISTHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Naar eigen goeddunken kunnen we het aantal aankopen per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanaf hetzelfde klantaccount, creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In geval van wijziging of annulering van een bestelling, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen goeddunken lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, handelaren of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en juiste facturatie- en accountinformatie te verstrekken.

ARTIKEL 8 - AANVULLENDE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet monitoren, controleren of beรฏnvloeden. U erkent en aanvaardt dat we dergelijke bronnen "as is" en "as available" verstrekken, zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Uw gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, gebeurt op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de betreffende derde partij-provider.

ARTIKEL 9 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links naar websites van derden op deze website kunnen u naar websites leiden die niet aan ons zijn gekoppeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en wij geven geen garanties en zullen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met aankoop of gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie.

ARTIKEL 10 - COMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSBIJDRAGEN

Indien u op ons verzoek specifieke berichten (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) indient of zonder ons verzoek creatieve ideeรซn, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of op andere wijze indient (gezamenlijk "commentaren" genoemd), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, deze commentaren mogen bewerken, kopiรซren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om commentaren vertrouwelijk te houden, (2) om compensatie te betalen voor commentaren, of (3) om te reageren op commentaren. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om de inhoud die wordt ingediend, te controleren, bewerken of verwijderen.

ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt via de winkel, valt u onder ons privacybeleid.

ARTIKEL 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan onze website of dienst informatie bevatten met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren indien de informatie in de dienst of gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling heeft geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie in de dienst of op de gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 13 - VERBODEN ACTIVITEITEN

Naast de andere verboden die in de servicevoorwaarden worden vermeld, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) voor elk illegaal doel;

(b) om een andere persoon aan te zetten tot het plegen van of deel te nemen aan enige illegale activiteit;

(c) om enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regelgeving of lokale verordening te overtreden.

(d) onze rechten of de rechten van anderen onder de aansluitingswet schenden of schenden.

(e) om te pesten, misbruiken, belasteren, vernederen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap.

(f) valse of misleidende informatie verstrekken;

(g) virussen of andere schadelijke code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of prestaties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet zal beรฏnvloeden.

(h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen;

(i) spam, phishing, pharm verzenden, zich voordoen als iemand anders, spinnen, crawlen of schrapen;

(j) voor obscene of immorele doeleinden;

(k) de beveiliging van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beรซindigen wegens schending van een van de verboden activiteiten.

ARTIKEL 14 - GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze diensten ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat we de dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of onderbreken. U aanvaardt uitdrukkelijk dat uw gebruik van de dienst of uw onvermogen om de dienst te gebruiken geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die u via de dienst worden aangeboden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders aangegeven) "as is" en "as available" aangeboden voor uw gebruik, zonder enige vorm van garantie, van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk. In geen geval zullen Marktie.nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, aannemers,

ARTIKEL 15 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Marktie.nl en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, afdelingen, partners, medewerkers, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of in verband met schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, of schending van de wet of rechten van derden.

ARTIKEL 16 - DEELBAARHEID

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling toch worden afgedwongen voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke beslissing heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 17 - BEร‹INDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vรณรณr de beรซindigingsdatum zijn ontstaan, blijven van kracht na beรซindiging van deze overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na beรซindiging door u of ons. U kunt op elk moment deze gebruiksvoorwaarden beรซindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Indien u, naar ons eigen oordeel, verzuimt of indien wij vermoeden dat u verzuimt om aan een bepaling of voorwaarde in deze gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beรซindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beรซindiging.

ARTIKEL 18 - ALGEMENE OVEREENKOMST

Ons niet uitoefenen van een recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels en operationele regels die door ons op deze website of in verband met de dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden). Eventuele twijfel over de interpretatie van deze algemene voorwaarden zal niet ten nadele van de opsteller worden uitgelegd.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij diensten aan jou leveren, zullen worden onderworpen aan en geรฏnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken.

ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt te allen tijde de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden lezen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te publiceren. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Door na de publicatie van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden onze website of dienst te blijven gebruiken of toegang te verkrijgen, ga je akkoord met deze wijzigingen.

ARTIKEL 21 - CONTACT

Als je meer informatie wilt over ons privacybeleid, vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mail sturen naar support@lifenova-nederland.com.